4 Ocak 2010 Pazartesi

Dildar için giryan olmak...GAZEL ZAMANI

Nice bu hasret-i dildar ile giryan olayım
Yanayım ateş-i aşkın ile büryan olayım
Görmedim gül yüzünü ah-u figan etmedeyim
Akıdıp göz yaşımı dert ile nalan olayım
Kapladı bu nârı firkat cismi gam âl u demi
Korkarım heşre keder böylece suzan olayım
Sevdiğim rağmet yeter incitme artık kalbim
Gel dilersen yusuf-u asa, bend-i zindan olayım
Lütfiyim bülbül gibi gülşende feryat eylerim
Vuslatı yâr ile ancak şâdi handan olayım