6 Temmuz 2009 Pazartesi

Algi Yanilmalari (Illüzyon vs. Halüsinasyon)Algı Yanılmaları:Uyaranın yanlış yorumlanarak algılanmasına ya da hiçbir dış uyaran olmadığı halde tamamen zihnin ürettiği imgelerle ortaya çıkan algılamalara denir.
Algı yanılmaları yanılsama(illüzyon)ve sanrı(halüsinasyon)olmak üzere iki grupta incelenir.

Yanılsama(İllüzyon):Uyaranın olduğundan farklı biçimde yorumlanarak algılanmasıdır.
Bazı yanılsamalar fiziksel nedenlere bağlıdır.

Sanrı(Halüsinasyon):Algı yanılmasına benzerse de,gerçek algı yanılması değildir.Bunlar tamamiyle zihnin yarattığı imgelerdir.