17 Temmuz 2009 Cuma

O bizim kavusmalarimiz yarim mahsere kaldi.