16 Temmuz 2009 Perşembe

Beni beni...Bab-ı ihsanından mürüvvet eyle, mürüvvet eyle,
Karıştırma her bir eşyaya beni,
Bakma isyanıma dost dost, merhamet eyle,
Ulaştır menzili a'laya beni beni, dost beni beni.

Beni beni, beni beni, sultanım beni beni,
Ulaştır menzili a'laya beni beni, dost beni beni.

Kün buyurdun her eşyayı yetirdin yali yetirdin,
Mevcudatı kemaline getirdin,
Yaptın arş'ı kürş'ü çıktın oturdun,
Düşürdün dünyayı dost dost,
Kavgaya beni beni, dost beni beni.

Beni beni, beni beni, sultanım beni beni.
Düşürdün kavgaya beni beni, dost beni beni.

Dertliye tükenmez nice dert verdin, ala dert verdin,
Ne çekmeye sabır sabır, ne gayret verdin,
Ne saltanat verdin, ne devlet verdin verdin
Ya niçin getirdin dost dost,
Dünyaya beni beni, dost beni beni.

Beni beni, beni beni, sevdiğim beni beni,
Cok şükür bir dara dost dost yitirdin beni beni.